Nanopatterning para inyección de plástico

Autor/a

De Azúa Ruiz-Falcó, Cristina   

Abstract

La natura ens proporciona una gran quantitat de superficies biològiques amb propietats multifuncionals. Un exemple és la fulla de loto, que té nombroses funcionalitats, com la superhidrofobicitat i l’autoneteja. Nombrosos estudis han demostrat que la fulla de loto conté una estructura jeràrquica que conté una esctructura major a escala micro en el rang de 10-50 μm i una estructura menor en el rang de 200 nm - 2μm. A les últimes decades s’ha investigat sobre la fabricació i la caracterització de superficies texturitzades artificialment mimetitzant l’estructura de la fulla de loto. En IQS s’està investigant la producció de textures superhidrofòbiques per injecció de plàstic a partir d’un motlle nanotexturitzat per làser. Els motius nanomètrics es repliquen sobre el motlle per microinjecció. En aquest Treball de Fi de Grau, es caracteritza la rugositat de les superficies jeràrquiques del motlle de injecció i s’estudia la influència de la temperatura del motlle en la replicació d’aquestes estructures superhidrofòbiques sobre peçes de propilè.

 

Director/a

Colominas Guàrdia, Carles  

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria Química

Data

2020-07-22