NMR analysis of drug binding to domain III of Human serum albumin

Autor/a

Rodés Guirao, Marta 

Abstract

L’albúmina sèrica humana, també coneguda com a HSA és la proteïna més abundant al plasma, amb una concentració mitjana de 0.6 mM en el sistema circulatori. Té una gran capacitat d’interacció amb diverses molècules, entre elles els àcids grassos, les hormones, proteïnes o fàrmacs i, en molts casos, en serveix com a transport. Des del punt de vista del desenvolupament de nous fàrmacs, és important estudiar les interaccions entre l’albúmina i aquest ja que la unió pot afectar-ne la farmacocinètica. Això és degut, entre altres, a que la biodisponibilitat de les molècules que es desplacen a través de la circulació sanguínia depenen de l’afinitat per l’albúmina.
S’han utilitzat tècniques de ressonància magnètica nuclear (RMN) per tal d’estudiar les propietats d’unió de l’albúmina amb dos fàrmacs: el propofol i la oxifenbutazona. Degut a l’alt pes molecular de la proteïna (66 kDa) no és possible estudiar-la per mitjà d’RMN. Així doncs, es proposa l’estudi del tercer domini (DIII) que donat el seu pes inferior de 23 kDa, és adequat per ser estudiat amb espectroscòpia. S’ha utilitzat E. coli com a medi d’expressió i s’ha enriquit amb isòtops per RMN. La importància del domini III recau en que s’hi troba un dels dos llocs d’unió de fàrmacs principals a la proteïna i, a més a més, és el domini principal que interacciona amb el receptor neonatal Fc (FcRn), la qual cosa permet el reciclatge de la proteïna i l’extensió del seu temps de circulació a l’organisme.
Mitjançant l’assignació dels senyals de l’espectre HSQC a l’estructura del tercer domini i la posterior addició del lligand, es podran determinar canvis en el desplaçament químic que s’utilitzaran com a indicatiu d’una interacció entre els dos components o, en cas contrari, d’absència d’interacció.

 

Director/a

Mulder, Frans A.A.
Batllori Aguilà, Xavier  

Estudis

IQS SM - Màster en Química Farmacèutica

Data

2020-09-04