Nou tractament per l'hemofília basat en un recobriment polimèric de vectors vírics adeno-associats

Autor/a

Fuente Royo, Sandra de la

Abstract

L’encapsulació de vector virals, així com AAV, per tractar diferents malalties ha revolucionat la medicina convencional. Concretament, el disseny de teràpies gèniques basades amb la formació de recobriments polimèrics sintetitzats amb pBAEs. Per tal d’assolir l’èxit terapèutic, els vehicles terapèutics han de ser capaços de transduir a les cèl·lules diana, i evadir el sistema immune. Tot i els avantatges que ofereix la utilització dels pBAEs, la càrrega positiva que posseeix, provoca l’entrada de les partícules víriques a cèl·lules no desitjades. En aquest treball duran a terme i es caracteritzaran dos recobriments polimèrics de vectors rAAV9 funcionalitzant el polímer pBAE a la cadena lateral per tal d’afavorir una encapsulació més estable i evitar la transducció a cèl·lules no desitjades.
 

 

Director/a

Borrós i Gómez, Salvador
Guerra Rebollo, Marta  

Estudis

IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data

2021-06-20