Optimització en l’obtenció d’Hupertacrina-Tacrina pel tractament de la malaltia d’Alzheimer

Autor/a

Comallonga Albareda, Cèlia

Abstract

La malaltia d’Alzheimer (MA) és una de les malalties més estudiades a nivell mundial perquè, tot i haver estat descrita per primera vegada a principis del segle XX i afectar actualment a més de 30 milions de persones arreu del món, encara no té cura. Tot i així, sí que s’han trobat fàrmacs que retarden el progrés d’aquesta malaltia inhibint majoritàriament acetilcolinesterasa (AChE) i butirilcolinesterasa (BuChE). En estudis previs desenvolupats al Grup de Química Farmacèutica, es va investigar sobre una nova molècula derivada de la Tacrina que podria presentar una major efectivitat i menor toxicitat que aquesta, a més de presentar una inhibició dual de les dues esterases, convertint-se d’aquesta manera en un potencial i innovador fàrmac pel tractament de la MA.
Aquest treball exposa l’optimització del procés d’obtenció d’aquest compost multidiana, assolint-ne una millora de rendiment en la majoria d’etapes sintètiques, i l’obtenció de quantitat suficient per dur a terme estudis d’activitat biològica.

 

Director/a

Puig de la Bellacasa Cazorla, Raimon
Borrell Bilbao, José Ignacio  

Estudis

IQS SE - Grau en Farmàcia

Data

2020-07-01