Optimización del contenido de vitaminas de un medio definido para Propionibacterium freudenreichii

Autor/a

Gràcia Heredia, Bernat de 

Abstract

Els medis definits son de gran importància en diferents estudis ómics a escala laboratori i, a més a més, presenten una gran rellevància a nivell industrial en determinats processos fermentatius.
L’objectiu principal d’aquest treball es determinar i optimitzar el contingut de vitamines indispensables pel creixement de Propionibacterium freudenreichii en un medi definit. A escala industrial, el principal inconvenient vinculat a l’ús de medis definits és el elevat cost que presenten, per això, reduir el número de vitamines i la seva concentració poden significar un gran impacte en el balanç econòmic del procés i d’aquesta manera, permetre que l’ús d’un medi definit sigui viable en el procés global. Per donar resposta a l’objectiu principal, en primer lloc, s’han estudiat diferents aspectes dels medis definits, com la composició i aplicacions, en bactèries de l’àcid-làctic (BAL) de les quals hi ha disponible molta informació al respecte i, a més a més, comparteixen nínxol biològic amb P.freudenreichii. En segon lloc, s’han tingut en compte les consideracions teòriques associades al desenvolupament d’un medi definit mitjançant el disseny d’experiències. En tercer lloc, s’ha proposat un procediment experimental que es tindria que haver realitzat a nivell de laboratori per tal d’avaluar les necessitats de vitamines de la soca P. freudenreichii. El procés proposat, a més a més, s’avalua generant uns resultats hipotètics demostrant la seva idoneïtat per determinar les concentracions òptimes de vitamines per a un medi definit.

 

Director/a

Carnicer Heras, Marc

Estudis

IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data

2020-06-16