Optimización del modelo operativo del negocio de una empresa industrial

Autor/a

Flores Riera, Ainhoa

Abstract

Aquest estudi proporciona una anàlisi des de les perspectives clau del model operatiu d’una empresa industrial per explicar per què les vendes han anat caient any rere any en una línia de negoci en concret, mentre que en les altres, la companyia sempre està al capdavant com a líder del mercat.
A més, es desenvolupa un model TO-BE d'aquesta unitat de negoci per adaptar-se, tant a les operacions com a l'organització de diferents departaments, als nivells de qualitat esperats d'una marca reconeguda del seu sector.
Finalment, es descriu el full de ruta d’implementació que inclou totes les mesures i eines de suport necessàries per al funcionament òptim de la unitat. També s'adjunta l'anàlisi detallada de costos i inversions de tot el projecte, així com els beneficis tangibles i intangibles del model TO-BE.

 

Director/a

Malet Falcó, Carles

Estudis

IQS SM - Màster en Enginyeria Química

Data

2020-02-21