Optimization of a methodology for determining the biodegradability of a solid waste

Autor/a

Muñoz Sánchez, David

Abstract

La biodegradabilitat d’un residu es basa en la degradació de la matèria orgànica del residu per part dels propis microorganismes. En aquest projecte, s’estudia un dels mètodes per avaluar la biodegradabilitat d’un residu: la determinació del paràmetre d’activitat respiromètrica (AT4) mitjançant l’equip OxiTop® Control. Aquest mètode es basa en la quantificació del consum d'oxigen necessari per a degradar la matèria orgànica biodegradable present a la mostra. Durant aquest projecte s’han realitzat assajos respiromètrics a diferents condicions experimentals per a l’optimització del mètode.

 

Director/a

Auset Vallejo, Maria
Margarit Roig, Lourdes

Estudis

IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data

2020-07-22