Pla d'empresa: ALCOPA

Autor/a

Collado Pallarès, Àlex  

Abstract

Aquest projecte innovador consisteix en la fabricació i comercialització d’un nou fàrmac, anomenat Alcopa, que aporta una major eficàcia per la profilaxis de la migranya i una disminució considerada dels símptomes, per tal de millorar la qualitat de vida del pacient. La prevalença de la malaltia en el nostre territori és molt elevada, uns 4,5 milions de persones pateixen migranya i en molts casos no està ben diagnosticada. El fàrmac cobreix una necessitat mèdica no coberta actualment i una millora adhesió al tractament. Alcopa és fabricat i comercialitzat per l’empresa Exades, un laboratori farmacèutic amb la seu central a Espanya. Som una empresa que treballem per millorar la salut de la població mitjançant la fabricació i comercialització de fàrmacs innovadors. La principal font d’ingressos és la venta dels fàrmacs fabricats a hospitals, farmàcies i majoristes. Per poder realitzar les etapes d’investigació i desenvolupament, és va aportar una gran quantitat de diners, on la major part va provenir d’un fons d’inversió i la part restant la va invertir l’empresa. A demés d’aquesta inversió inicial, per poder fabricar i comercialitzar el fàrmac es va aportar 50M d’euros per part de l’empresa i es demana un préstec al banc Santander per valor de 50M d'euros. Disposem d’un equip de delegats comercials per promocionar el medicament a través de visites als neuròlegs i farmacèutics dels centres hospitalaris, també assisteixen a congressos mèdics per captar metges pioners de la malaltia i finalment, és romocionen campanyes de conscienciació de la migranya.
Durant el primer any s’espera arribà al 3% dels pacients diagnosticats amb migranya crònica, això suposa unes 120.000 dosis de fàrmac venudes anualment, amb un increment cada any d’un 15%. Amb la realització del pla d’empresa s’espera estudiar l’èxit del fàrmac innovador, on s’analitzaran tots els factors que poden influir de manera directa i indirecta.

Director/a

Marín Mas-Sardà, Juan José 

Estudis

IQS SE - Grau en Farmàcia

Data

2020-09-07