Plan de empresa para la vacuna de la Peste Porcina Africana

Autor/a

Montull Roca, Carla 

Abstract

La Pesta Porcina Africana és una malaltia hemorràgica, molt contagiosa provocada per un virus de la família asfarviridae. Aquest virus afecta tant a porcs domèstics com a porcs salvatges i la morbiditat i la mortalitat es situa al voltant del 100%. Després del seu relatiu control a Europa a principis de la dècada dels 2000, es va tornar a introduir en el continent a través de la regió de Geòrgia a l'any 2007, arribant a tenir presència a 11 països Europeus i en l'any 2018, un brot , encara actiu va sacsejar a la Xina i li va suposar pèrdues de més de 200 milions de porcs. El nostre paper és desenvolupar la vacuna, però no ens encarregarem de portar el producte a mercat, volem que una empresa amb una alta projecció mundial ho faci. Per a això, nosaltres patentarem el producte i els cedirem els drets. A canvi, rebrem un pagament de 1.000.000 € i royalties de l'10% fins que un producte competidor surti al mercat. Hem de considerar que és un producte únic en el mercat i que amb els mercats Europeu, el Xinès i el Nord-americà (EUA) estaríem parlant de la possibilitat de vacunar 500.000.000 porcs cada 6 mesos. Assolir una introducció total a primeres és difícil, per tant, intentarem aconseguir el primer any una introducción en el mercat del 16%, que suposa 160.000.000 vacunes anuals. El preu establert per a cadascuna d'elles és d'1€ aproximadament. 

 

Director/a

Marín Mas-Sardà, Juan José
 

Estudis

IQS SE - Grau en Farmàcia

Data

2020-07-14