Políticas de Sostenibilidad en la oficina de Farmacia

Autor/a

Payet Carbonell, Bárbara

Abstract

La sostenibilitat,(social, econòmica i ambiental), implica l'esforç de les institucions públiques dels països com a conjunt però també hi ha un treball darrere de part de totes les empreses privades que de manera directa o indirecta tenen impacte en la societat i el medi ambient. Aquest estudi, explora el grau de coneixements, motivacions, implicació i acceptació en iniciatives proposades (l'ús de bosses biodegradables, tecnologia LED o productes processats amb el medi ambient ...). La informació de l'estudi es va rebre a partir de la realització d'una enquesta en línia enviada a 96 oficines de farmàcia. Els resultats van indicar una predisposició per realitzar accions dins de la dimensió social respecte a les altres dimensions. Així mateix, un dels principals frens d'implementar mesures és la manca de temps. D'altra banda, s'observa que les oficines de farmàcia consideren ser sostenibles, en concret destacant els aspectes socials. No obstant això, si tenim en compte l'aplicació en l'actualitat d'iniciatives proposades (bosses biodegradables, tecnologia LED, productes específics amb el medi ambient ...) s'observa un baix índex d'aplicació.

 

Director/a

Derqui Zaragoza, Belén

Estudis

IQS SE - Grau en Farmàcia

Data

2020-07-14