Process Analytical Technologies

Autor/a

Vila Gené, Pere

Abstract

Es treballa amb un espectrofotòmetre RAMAN, un equip amb el que s’analitzaran una sèrie de compostos líquids dipositats en una cubeta. Es posa en marxa l’espectrofotòmetre i s’estudia la seva resposta en front de l’acetat d’etil, l’acetona, el ciclohexà i l’etanol i mescles d’elles. S’ajusten els seus paràmetres de funcionament per tal de maximitzar la resposta obtinguda sense allargar excessivament els temps d’enregistrament. L’aplicació de l’espectroscòpia RAMAN als resultats d’una oxidació d’olis no permet obtenir resultats útils, al menys amb l’instrument emprat. Es realitza el muntatge d’un circuit en continu, mitjançant un reactor tubular situat dins d’un bany termostàtic, que té integrada una cel·la per analitzar espectroscòpicament i a temps real el producte final d’una reacció. S’estudia l’aplicació de l’espectrofotometria RAMAN en línia a la reacció de saponificació de l’acetat d’etil en dissolució aquosa, que tindrà lloc a través del reactor tubular.

 

Director/a

Sempere Cebrián, Julià

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria Química

Data

2020-02-01