Producción y comercialización de Lacto-N-Tetraosa como aditivo para leche en polvo infantil

Autor/a

Climent Pla, Victor
Fargas Gutiérrez, Ignacio

Abstract

El resum executiu que hem realitzat s'estructura en una sèrie de preguntes que permeten conèixer en què consisteix el projecte, quines són les fonts d'ingressos i perquè creiem que el negoci funcionés. La principal font d'ingressos derivada d'aquest projecte provindrà de les vendes del producte a empreses que desitgin emprar aquest com a additiu en la seva fórmula de llet en pols infantil. La necessària per construir la planta de producció i poder desenvolupar la nostra activitat empresarial durant el primer any. En total ascendeix a 50.000.000 € que es retornaran en un termini màxim de 5 anys. Tot i existir més de 200 HMOs diferents, actualment tan sols la 2'-fucosillactosa (2'-FL) i la lacto-N-neotetraosa (LNnT) estan comercialment disponibles com a additius per a la llet en pols infantil, Tanmateix, l'aplicació de les tècniques d'enginyeria de proteïnes s'espera que permeti obtenir enzims que proporcionin un major rendiment en la producció de LNT, podent-se traslladar en un futur a escales industrials. Aquest fet, que resultaria atractiu per a múltiples inversors podria motivar les grans empreses a produir i comercialitzar a gran escala aquest producte, el qual podria entrar amb força dins del sector.

 

 

Director/a

Ramírez Roma, Xavier

Estudis

IQS SE - Màster en Enginyeria Industrial

Data

2020-09-07