Proyecto de instalaciones de una nave industrial hortofrutícola en el término municipal de Torrefarrera

Autor/a

Alfageme Gilart, Marc

Abstract

A qualsevol empresa industrial és fonamental disposar de les instal·lacions adequades que permetin obtenir la llicència i desenvolupar l’activitat. El present projecte pretén cobrir les necessitats d’una empresa on la seva activitat és l’emmagatzematge i expedició de fruita. Totes les instal·lacions que componen el projecte han estat redactades sota el compliment de les normatives vigents.
Les instal·lacions de les que disposa la nau són: refrigeració per a un correcte emmagatzematge de la fruita al llarg del temps, climatització en tots els espais excepte l’aparcament, moll de càrrega i càmeres de refrigeració, contra incendis, sanejament, aigua potable, ACS, il·luminació i electricitat.
El document també inclou l’estudi econòmic i l’estudi d’impacte ambiental per a aconseguir reduir la petjada que aquest produeix en l’entorn.

 

Director/a

Rolán Blanco, Alejandro

Estudis

IQS SE - Màster en Enginyeria Industrial

Data

2020-08-21