Proyecto de mejora del lead time en una planta farmacéutica aplicando la filosofía Lean Manufacturing

Autor/a:

Mateu Latre, Marta 

Abstract

En aquest projecte de final de grau de Farmàcia s’ha realitzat un projecte en una planta de producció farmacèutica sobre la reducció del Lead Time en una Unitat de Producció Autònoma, mentre es realitzaven les practiques de la menció de màrqueting i gestió en el departament de Lean Manufacturing de Sanofi.
El projecte du com a nom Fit 4 Future, en aquest projecte s’han analitzat mitjançant la metodologia Value Stream Mapping, els potencials de millora de la planta i els colls d’ampolla que retardaven els processos de producció.
Amb l’anàlisi es detecten els colls d’ampolla en primer lloc que els productes estan molt de temps en espera entre fases de producció, i en segon lloc es detecta que hi ha moltes parades a les línies d’acondicionat, per això es creen 13 palanques utilitzant les eines proporcionades per el projecte FIT 4 Future, que inclouen eines pròpies de la filosofia Lean; Total Productive Maintenance, SMED i 5S, per tal de reduir les esperes i conseqüentment el Lead Time de l’Area de producció Autònoma.
Com a conclusió s’aconsegueix una reducció del 18% del Lead Time a l’APU Clasica, per tant podem donar per assolits els objectius del projecte , millorant l’agilitat global i el Lead Time de la planta mitjançant la metodologia Lean per la millora de l’APU Clasica, en la que s’ha centrat el projecte.

 

Director/a:

Amaro Martínez, Francesc
Pons Prat, Mercè

Estudis:

IQS SE - Grau en Farmàcia

Data

2021-09-05