Puesta en servicio virtual con SIMATIC y Simulink

Autor/a

Sagalés i Coronas, Antoni Maria

Abstract

En aquest projecte s'explora com dissenyar i posar a prova sistemes de control programats a l'entorn de TIA Portal mitjançant l'ús de Simulink, amb l'objectiu d'establir un mètode senzill de comunicació entre programes que no requereixi de coneixements avançats de programació.
El mètode realitzat per aconseguir-ho implica l'ús d'un servidor OPC UA. Aquest projecte se centra en l'aplicació de la connexió mitjançant aquest tipus de servidor.
En el treball es destaquen els avantatges i desavantatges del mètode aplicat i els passos a seguir per posar-ho en pràctica. A més, s'analitzen els resultats de diferents casos pràctics usant la comunicació entre programes. Gràcies a aquesta aplicació s'ha aconseguit provar controladors per PLCs de forma òptima i senzilla.

 

Director/a

Molins Vara, José Javier
Yagüe Yagüe, Sauro José

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Data

2021-02-20