Puzzle

Autor/a

Rafel Filella, Marc
Pérez-Sala Compte, Tomás  

Abstract

El nostre projecte es basa en un local que pugui sostenir diferents tipus d'esdeveniments diürns i nocturns. Els esdeveniments nocturns serien els més semblants a una discoteca normal i corrent, però, estan molt lluny de ser un esdeveniment qualsevol gràcies a la nostra decoració de el local, qualitat de la música, gènere musical (en concret el electrònic). Per diferenciar-nos encara més, volem fer esdeveniments diürns que constaran de concerts de diferents bandes i artistes, i exposicions d'art urbà, ciber i modern. A través de la investigació de mercat hem pogut veure que ens trobem en un sector amb molt potencial i que som alguna cosa "únic" la qual cosa ens dóna un gran avantatge enfront de la competència. Pel que fa a l'màrqueting, ens basarem en les xarxes socials, el boca a boca i utilitzar gent reconeguda per target per atreure més clientela.

 

Director/a

Eslava Gurrea, Pablo 

Estudis

IQS SM - Grau en Administració i Direcció d’Empreses (ADE)

Data

2020-05-11