Quimioterapia como tratamiento para CPCNP en los estadios más avanzados de la enfermedad

Autor/a

Vila Casadesús, Arnau  

Abstract

El càncer de pulmó és la principal causa de mort a tot el món i la taxa de supervivència que obtenen els pacients a llarg termini és una de les més baixes en comparació amb qualsevol altre tipus de càncer. Els principals contratemps d’aquesta malaltia són la detecció en estadis més avançats, la actuació inespecífica i la resistència als fàrmacs subministrats. Això fa que la recessió tumoral sigui més complexa i improbable. Tot i les innovacions en fàrmacs i en tractaments per resoldre els inconvenients, el càncer de pulmó segueix sent una malaltia mortal que necessita d’un tractament nou i efectiu per oferir majors probabilitats de supervivència als pacients. Actualment, la quimioteràpia és la teràpia usual en pacients afectats per CPCNP. El present estudi ha estat dissenyat amb la finalitat de conferir una recopilació sobre la quimioteràpia i els principal fàrmacs quimioterapèutics clínicament acceptats, que s’utilitzen com a tractament pel càncer de pulmó de cèl·lules no microcítiques. A més, aquesta revisió permet conèixer a mode general les característiques i mecanismes d’acció de cada un d’ells i hipotetitzar com podria ser la unió entre ells, sabent que la unió no resulta fer el mateix efecte que la suma dels mecanismes d’acció per separat.
El desenvolupament d’una teràpia combinada competent, ja sigui entre fàrmacs quimioterapèutics o entre teràpies, altera la resistència augmentant l’ efectivitat. Per tant, es proposa de forma experimental, una possible teràpia combinada aplicable principalment en els estadis avançats de la malaltia.
La teràpia proposada en aquest projecte es basa en la combinació entre dos tipus de tractaments oncològics, l’agent citostàtic FdU10 amb un siARN de mTOR. Ambdós encapsulats mitjançant una tècnica biomèdica rellevant com la síntesis artificial de nanotransportadors. Concretament, un nanocarrier a base de OM-pBAE que confereixi protecció i especificitat cel·lular reduint la toxicitat a cèl·lules sanes.

 

Director/a

Fornaguera Puigvert, Cristina
Borrós i Gómez, Salvador  

Estudis

IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data

2020-06-16