Recubrimientos HiPIMS para matrices de deformación de chapa metálica

Autor/a

Bertran Vila, Nil

Abstract

Actualment els recobriments de materials són una de les tècniques més utilitzades en el món industrial. Són una gran utilitat per aprofitar algunes peces en molts àmbits, des de l'automoció i l'aeronàutica fins al món mèdic. El recobriment estudiat en aquest projecte és el borur de titani (TiB2), principalment en les peces d'acer, concretament en acer 12379, i d'altra banda en peces de silici.
S'ha estudiat la tècnica HiPIMS (High Power Impulse Magnetron Sputtering), que es realitza a l'empresa Flubetech. Es tracta d'una nova tècnica de recobriment basada en les tècniques tradicionals de recobriment de materials. S'estudien diferents possibles variables que poden afectar el rendiment del recobriment, així com les seves possibles orientacions preferents. D'altra banda, es realitza un tractament de capçalera per veure si les propietats dels recobriments es veuen afectades, a 300ºC i 600ºC.
A causa de les dificultats experimentades per la pandèmia de la COVID-19, aquest projecte s'ha modificat. Originàriament i la part experimental s'havia de fer a la planta de producció de Flubetech, però per dificultats de mobilitat i sanitat, el projecte s'ha reorganitzat, centrant-se més en una visió bibliogràfica.

 

Director/a

David Abad, Manuel
Colominas Guàrdia, Carles

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria Química

Data

2021-02-21