Bases de dades i altres recursos

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

C

ChemSpider és una base de dades d'estructures químiques elaborada per la Royal Society of Chemistry. Inclou més de 28 milions d'estructures que han estat compilades de diverses fonts de dades.  

Accés obert

 

 

 

 

Engineering

CIMA és una eina de cerca de medicaments autoritzats que ofereix l'Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo. La informació mostrada farà referència a la disponibilitat del medicament en oficines i/o serveis de farmàcia, donant detalls de la seva situació d'autorització, estat de comercialització i els possibles problemes de subministrament. 

Accés obert

 

 

 

 

Engineering