Bases de dades i altres recursos

C

La Central d'Informació Econòmico-Financera de les Administracions Públiques d'Espanya proveeix amb caràcter públic la informació sobre l'activitat econòmico-financera de les diferents Administracions Públiques, d'acord amb el previst a l'Article 28 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Ofereix accés a la informació estructurada en categories i també permet realitzar cerques per administració+matèria+període temporal. Les dades es poden descarregar en diferents formats (.xls, .csv) i els gràfics en format d'imatge.

Accés obert

 

 

 

 

Management

ChemSpider és una base de dades d'estructures químiques elaborada per la Royal Society of Chemistry. Inclou més de 28 milions d'estructures que han estat compilades de diverses fonts de dades.  

Accés obert

 

 

 

 

Engineering

CIMA és una eina de cerca de medicaments autoritzats que ofereix l'Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo. La informació mostrada farà referència a la disponibilitat del medicament en oficines i/o serveis de farmàcia, donant detalls de la seva situació d'autorització, estat de comercialització i els possibles problemes de subministrament. 

Accés obert

 

 

 

 

Engineering

Clute Institute és una institució que publica i promou la investigació acadèmica des de 1985. Ofereix accés gratuït a 20 revistes de l'àrea de l'economia, l'educació i la ciència. 

Accés obert

 

 

 

 

Multidisciplinar

A la pàgina de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) es poden consultar diferents informacions de registres oficials: informació d'entitats, emissions, admission i opa, empreses de serveis d'inversió, entitats de crèdit, d'emissió, de capital-risc i moltes altres informacions d'interés per al mercat de valors.

Accés obert

 

 

 

 

Management

Consumer Health: main edition és una base de dades propietat d' EBSCO que proporciona suport a les necessitats d'informació dels pacients i fomenta una informació global sobre els temes relacionats amb la salut. Inclou el contingut de més de 500 revistes, més de 500 e-books i obres de referència, i prop de 500 imatges mediques i diagrames.

Pagament-Accés dins del campus

Acceso campus IQS

 

 

 

 

Multidisciplinar

Core és un agregador de continguts en accés obert de documents científics gestionat conjuntament entre la Open University i JIS. Actualment conté més de 131 mil articles en accés obert i desenes de milers de revistes, recollit de més de 3.600 repositoris de tot el món.

Accés obert

 

 

 

 

Multidisciplinar