Bases de dades i altres recursos

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

E

ELIXIR Core - Biological Data Resources recopila un conjunt de recursos de dades europeus relacionats amb les ciències de la vida, concretament dades biològiques, a diferents bases de dades com ArrayExpress, BRENDA, CATH, ChEBI, ChEMBL, EGA, ENA, Ensembl, Europe PMC, Human Protein Atlas, IntAct, InterPro, MINT, Orphadata, PDBe, PRIDE, SILVA, STRING i UniProt.

Accés obert

 

 

Tutorials de ELIXIR Core - Biological Data Resources

 

Engineering

La Farmacopea Europea (Ph. Eur.) és una obra de referència única per al control de qualitat dels medicaments. Les normes oficials que conté proporcionen una base científica per al control de qualitat durant tot el cicle de vida d'un producte. Aquestes normes són legalment vinculants, tal com s'estableix en el Conveni del Consell d'Europa sobre l'elaboració d'una Farmacopea Europea i en la legislació farmacèutica nacional i de la UE. Els estàndards de qualitat de la Ph. Eur. són obligatoris en la mateixa data en tots els Estats Parts de la convenció.

Pagament-Accés dins del campus

Accés usuari/contrasenya

 

 

 

 

Engineering