Redes HVDC para parques eólicos marinos

Autor/a

Quiroga García, Daniel

Abstract

El present projecte estudia els diferents tipus d’esquema de transport elèctric present a la indústria eólica actual, fent especial èmfasi en la importància del corrent continu, en el passat àmpliament utilitzada fins a quedar en desús per l’alterna i recentment, mitjançant els convertidors de corrent, utilitzada en projectes eòlics offshore. Per això atès que és una tecnologia de futur, aquest treball estudia sota quines circumstàncies és viable cada tipus de transport d’energia dels parcs eòlics en alta mar fins la seva arribada a terra.

 

Director/a

Rolán Blanco, Alejandro

Estudis

IQS SE - Màster en Enginyeria Industrial

Data

2020-05-26