Reducción del despilfarro alimentario en la restauración a través del Lean Manufacturing

Autor/a

Foncuberta Vidal, Elisabet

Abstract

El present projecte presenta una possible solució al problema del malbaratament d’aliments en un restaurant: l’adaptació dels processos al Lean Manufacturing.
S’identifica i s’analitza la solució, i es proposa una metodologia d’aplicació de la solució pensada per al restaurant.
De les conclusions extretes, es pot afirmar que hi ha motius suficients per pensar que un restaurant pugui reduir el nivell de malbaratament d’aliments actual, contribuint així en la mesura del possible a solucionar un problema a nivell global.

 

Director/a

Espasa Sempere, María Luisa

Estudis

IQS SE - Màster en Enginyeria Industrial

Data

2020-06-30