RIVI

Autor/a

Ribé Bachiller, Anna
Vicente Puñet, Marta

 

Abstract

RIVI neix a partir de la necessitat de trobar roba diferent i amb estil a un preu assequible i no haver de dependre de la fastfashion actual que ocupa gran part del mercat de la moda femenina. És una botiga nacional de moda femenina enfocada a les dones joves que vulguin ser úniques.
El nostre objectiu és que els nostres clients se sentin a gust amb la nostra oferta de productes i alhora no vegin les nostres peces per tot arreu. A més de promoure productes de km0, amb materials reciclables i/o orgànics.
El nostre projecte és un e-commerce on podran comprar una varietat de productes a la nostra web i al nostre Instagram, i nosaltres enviarem els paquets amb packaging també respectuós amb el medi ambient.
La inversió inicial per poder garantir el funcionament del nostre projecte serà de 20.000€ per posar en marxa totes les despeses inicials de tràmits administratius i inversions necessàries per poder cobrir el negoci. Després de fer càlculs de l'empresa, podem veure que el volum de les vendes cada any augmentarà gràcies a un major coneixement de la població sobre la nostra marca. Els ingressos del primer any seran de 60.000€, en el segon any serà de 80.000€ i en el tercer any de 100.000€.
Després de l'anàlisi de les diferents ràtios la nostra empresa està en una situació de salut financera. La tresoreria és positiva així que serem capaços de fer front els pagaments. A partir del model que hem plantejat, el nostre projecte seria rendible encara que en el primer exercici la ràtio de solvència és molt petita, per tant l'empresa podria entrar en fallida tècnica però en el segon i tercer any ja podríem fer front als deutes.

 

Director/a

Fazio Bieto, Juanjo

Estudis

IQS SM - Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE)

Data

2021-05-23