Síntesis y caracterización del eutéctico Pb-Li

Autor/a

Hervás Royo, Aniol

Abstract

El projecte ITER té com a objectiu principal demostrar la viabilitat de la fusió nuclear com a font energètica. Un dels components crítics d'aquest reactor és l'embolcall regenerador de triti (Tritium Breeding Blanket). L'objectiu d'aquest tipus de mòduls és la generació in situ de triti per impacte neutrònic en Liti. En el mòdul, la font de liti pot estar en estat sòlid o líquid. Un dels candidats líquids és l'aliatge eutèctica Pb-15,7Li. La disponibilitat comercial d'aquest aliatge és molt baixa a causa de la seva difícil obtenció. En aquest entorn, es proposa l'obtenció de l'eutèctic Pb-15,7Li mitjançant un reactor amb agitació magnetohidrodinàmica (MHD).
En el present treball, s'ha modificat un muntatge d'un reactor MHD als requeriments per a la síntesi de l'eutèctic Pb-15,7Li i s'han optimitzat els paràmetres de control del sistema d'agitació MHD. També s'han establert les anàlisis de caracterització requerits per establir la qualitat del producte sintetitzat.

 

Director/a

Abellà Iglesias, Jordi
Colominas Fuster, Sergi  

Estudis

IQS SE - Màster en Enginyeria Química

Data

2020-09-21