Sizing Pressure Saftey Valves

Autor/a

Castan i Rallo, Martí  

Abstract

L’objectiu principal d’aquest treball és l’extracció i l’automatització de les equacions utilitzades per dimensionar vàlvules de seguretat recomanades per l’American Petroleum Institute. Aquestes equacions estan disponibles en les seves Pràctiques Recomanades número 520 i són útils per tot tipus de fluids. El primer pas és l’extracció i la purga del document per ser capaç d’entendre en tota la seva totalitat el propòsit d’una vàlvula de despressurització i diferenciar l’ús de cada equació, ja que segons les condicions d’alleujament i del fluid, una serà més apta que les altres. El següent pas és l’automatització, duta a terme mitjançant el llenguatge de programació C#, a raó de ser el llenguatge de Microsoft Windows i alhora ser molt intuïtiu. La primera adaptació de les equacions és mitjançant una aplicació de consola per poder comprovar la robustesa del motor de càlcul. El següent pas és l’adaptació d’aquest codi a una interfície més còmode per l’usuari, utilitzant la Windows Presentation Foundation per a l’aplicació. La robustesa es verifica comparant els resultats obtinguts amb l’aplicació amb els resultats que proposen els exemples de l’American Petroleum Institute. Es demostra que l’aplicació és robusta atès que proporciona els mateixos valors per l’àrea de descàrrega requerida efectiva en tots els casos. Finalment, com el programa ha de poder ser utilitzat per dimensionar vàlvules d’alleujament, és utilitzat amb contingències reals, on la vida de la gent i la integració dels equips es troba en perill. L’aplicació, una vegada més, retorna resultats satisfactoris, confirmant que pot ser utilitzada per dimensionar vàlvules de seguretat en la indústria.

 

Director/a

Nomen Ribé, Rosa
Alós Sanz, Miquel Àngel

Estudis

IQS SE - Màster en Enginyeria Química

Data

2020-06-04