Study of the viability of the implementation of a new tablet manufacturing facility for a veterinary company

Autor/a

Blancafort Lloret, Marina

Abstract

Una empresa de farmacèutica veterinària està considerant adequar una nova zona per fabricar comprimits. L’empresa comercialitza comprimits veterinaris però la seva fabricació està externalitzada a altres empreses. Els productes que es volen fabricar ja estan en el mercat i el seu desenvolupament galènic està en vigor. Les instal·lacions de la fàbrica estan preparades per la fabricació d’altres productes farmacèutics com els líquids, injectables o mescles de pols. Així doncs, el projecte consisteix en adaptar una àrea disponible en l’empresa per implementar la fabricació de comprimits. Per fer-ho, s’ha de dissenyar el procés, seleccionar els equips necessaris i fixar les normes de qualitat que s’han de complir. Finalment, es realitza una avaluació econòmica per valorar la viabilitat del projecte. 

 

Director/a

Molins Vara, José Javier
Berzosa Rodríguez, Xavier

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria Química

Data

2020-09-08