Studying nuclear shuttling processes of AGO proteins in C. elegans

Autor/a

Rocamora Budet, Roberto  

Abstract

Els ARN petits (sARN) han sorgit com a reguladors clau de l'expressió gènica en espècies eucariotes. Són essencials durant el desenvolupament, les respostes a l'estrès, per a la preservació de la integritat del genoma i per a la immunitat contra els virus. Per a complir amb la seva funció biològica, tots els sRNA es carreguen en proteïnes ARGONAUTE (AGO), que reconeixen i regulen negativament els gens "target". Depenent de l'organisme i la via de sARN involucrada, les proteïnes AGO poden tenir localització nuclear i/o citoplasmàtica. En els últims anys, la recerca en el camp de silenciament d'ARN s'ha centrat principalment en la localització subcel·lular d'AGO. No obstant, les rutes d'import/export, així com la localització transitòria encara romanen pràcticament desconegudes en tots els organismes eucariotes. Això ha limitat el nostre coneixement de les funcions subcel·lulars específiques de les proteïnes AGO i la nostra comprensió dels mecanismes de moviments intracel·lulars de sARN.
Aquest treball es centra en el desenvolupament de vectors reporters GFP-AGO i la posterior generació i caracterització de cucs transgènics per a poder entendre el mecanisme de transport de la proteïna HRDE1 i la seva localització subcel·lular a l’organisme model Caenorhabditis elegans.

 

Director/a

Faijes Simona, Magda 
Bologna, Nicolas  

Estudis

IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data

2020-06-01