Surface modification of a Carbon fibre mat substrate to obtain a Fe-N-C catalyst

Autor/a

Oliveras Rodríguez, Miquel

El carboni és un dels materials candidats per a la substitució dels metalls preciosos en aplicacions catalítiques. Això ho ha convertit en objecte d'estudi a la comunitat científica. Malgrat el gran interès pel desenvolupament de catalitzadors basats en materials grafítics, encara hi ha un desconeixement en l'efecte catalític que presenta el carboni i com es veu afectat davant de diferents processos de modificació. En aquest projecte, s'ha estudiat com, a través de la modificació superficial d'una malla de carboni, s'ha aconseguit millorar la seva activitat catalítica per a la detecció de peròxid d'hidrogen i per a la reacció de reducció de l'oxigen.

 

Director/a

Teixidó Bartés, Robert
Colominas Fuster, Sergi

Estudis

IQS SE - Màster en Enginyeria Química

Data

2021-09-06