Synthesis and biological testing of new compounds potentially active in haematological cancers

Autor/a

Gorjón de Pablo, Gema

De tots els tipus de càncers, les leucèmies són les displàsies amb major incidència i mortalitat en la població infantil. D'altra banda, el limfoma difús de cèl·lules B grans és un dels limfomes més freqüents en la població adulta i un dels més agressius, especialment el subtipus ABC. El tractament d'aquestes malalties es basa principalment en quimioteràpia, immunoteràpia, teràpia dirigida i en alguns casos, trasplantament de medul·la òssia. El descobriment de noves teràpies més específiques que permetin tractar aquests tipus de càncers hematològics, evitant possibles recaigudes i/o resistències als tractaments actuals, és un dels objectius més cercats en el tractament de la leucèmia i el limfoma.
Per a això, en aquest treball s'han sintetitzat candidats amb estructura pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ones potencialment actius front LUBAC. Aquesta diana farmacològica està relacionada amb diversos processos immunològics, inflamatoris i de supervivència cel·lular que promouen la oncogènesis i angiogènesis.

 

Director/a

Estrada Tejedor, Roger
Montagut Pérez, Ana Maria

Estudis

IQS SE - Màster en Enginyeria Química

Data

2021-06-21