Tamprofen

Autor/a

Balaguer Staib, Alejandra 

Abstract

Aquest projecte consisteix en la comercialització d'un producte innovador, anomenat Tamprofen, que aporta una solució a dos problemes. És un producte dirigit a una necessitat bàsica femenina. Tamprofen, sent un tampó amb ibuprofèn, s'aborda tant la part higiènica de la menstruació com la part mèdica.
Som un laboratori farmacèutic de capital 100% nacional, situat a Catalunya. Som de mida petita dedicat des de fa molts anys a la comercialització de productes sanitaris, vitamines, suplements, medicaments i cosmètics. La fabricació dels medicaments sempre ha estat externalitzada a laboratoris fabricants a tercers.
La font d'ingressos serà la venda del producte farmàcies i majoristes.
Per realitzar aquest projecte, un fons d'inversió ha invertit en la part d'investigació i desenvolupament de l'fàrmac. Un cop realitzats els assaigs clínics i després d'haver determinat l'eficàcia, seguretat, i qualitat de l'fàrmac es procedeix a la comercialització, sota el nostre laboratori.
A més de la inversió per part de l'fons per al desenvolupament, nosaltres hem invertit 500.000 € i hem demanat un préstec de 2M a un business angel.
Per arribar als clients comptem amb un equip de visitadors mèdics i comercials. El primer objectiu és donar a conèixer el producte, normalitzar la dismenorrea i apropar-nos a les dones i que vegin que es poden donar suport a nosaltres, de manera que es fidelitzin al nostre producte.
Esperem de Tamprofen unes vendes anuals de 660.000 € amb un creixement d'un 10% el segon i el tercer any. Al llarg de la feina anem a analitzar tots els factors que influiran en la capacitat d'èxit de Tamprofen.

 

Director/a

Marín Mas-Sardà, Juan José

Estudis

IQS SE - Grau en Farmàcia

Data

2020-07-12