Tendencias tecnológicas en el almacenamiento de la energía eléctrica

Autor/a

Berta Oriol, Jaume

Abstract

En el present treball es duu a terme un estudi sobre les tendències tecnològiques en l’emmagatzemament d’energia elèctrica.
Com a preàmbul a l'estudi dels mètodes actuals d'emmagatzematge d'energia elèctrica, i per tal d'explicar i conscienciar el lector sobre la importància d'una transició energètica d'energies fòssils a renovables, s'analitza la incidència i la tendència actual que tenen les energies renovables a Espanya i al món. És important entendre que el desenvolupament d'energies netes és imprescindible per limitar els efectes produïts per l'home en la naturalesa i per lluitar contra el canvi climàtic. Seguidament s'analitzen les característiques de diferents tipus de tecnologies d'emmagatzematge d'energia existents (electroquímic, químic, electromagnètic, mecànic, tèrmic i hidroelèctric) amb l'objectiu de comparar per saber en quins casos la seva aplicació és la idònia. Si es vol ser capaços de maximitzar l'aportació d'energia produïda de forma neta a les xarxes elèctriques d'un país, cal ser capaç de produir el màxim en els moments que la naturalesa ho permeti i emmagatzemar-fins que es necessiti.
Posteriorment es parla d'algunes de les línies d'investigació actuals i es comparen les tecnologies tractades a partir d’uns paràmetres considerats crítics.
Finalment es presenten cinc casuístiques actuals on es necessita disposar d'energia emmagatzemada aplicant de manera pràctica els coneixements exposats en aquest treball.

 

Director/a

Tormo Vento, Juan Antonio

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Data

2021-02-21