Towards the development of a hydrophilic tuneable coating for systemic gene delivery to brain tumours

Autor/a

Hernández Lobato, Noelia

Abstract

El glioblastoma multiforme és el tumor cerebral més freqüent i es caracteritza per tenir una alta taxa de mortalitat, ser altament invasiu i progressar molt ràpid. Com a resultat, la esperança de vida dels pacients després de la diagnosis és d’entre 15 i 20 mesos. Actualment, es tracta d’una malaltia incurable degut que els tractaments disponibles són ineficaços per la presència de la barrera hematoencefàlica que impedeix l’arribada dels fàrmacs al cervell, així com, la presència de cèl·lules mare tumorals, que són capaces de regenerar el tumor després de la extirpació quirúrgica. Aquí, proposem l’ús de nanopartícules de poli(ß-amino esters) per fer un alliberament selectiu de teràpia gènica al cervell. Per permetre l’alliberament selectiu, s’han provat diferents recobriments polimèrics (àcid hialurònic (HA), àcid poli-L-glutàmic (PGA) i poly(HPMA-co-MAC)) amb l’objectiu de reduir l’eficiència de transfecció de les nanopartícules en teixits no desitjats. L’àcid hialurònic i l’àcid poli-L-glutàmic són polímers aniònics presents a la natura que es caracteritzen per ser biocompatibles i biodegradables. Pel que fa al poly(HPMA-co-MAC), es tracta d’un polímer sintetitzat de novo a partir dels monòmers de N(2-hidroxi)propil metacrilamida (HPMA) y d’ àcid N-metacriloil-6-aminohexanoic (MAC). S’utilitza HPMA per la seva baixa immunogenicitat i per el seu alt temps de permanència en la circulació sanguínia, mentre que el monòmer MAC s’utilitza per introduir grups enllaçants, tan per incorporar selectivitat al pH àcid del tumor, com per introduir selectivitat a les molècules diana. En aquest treball s’ha demostrat que es pot utilitzar el PGA per recobrir nanopartícules de pBAE, així com per modular la seva càrrega superficial. A més, el poly(HPMA-co-MAC) s’ha sintetitzat de novo i s’han dut a terme estudis preliminars en la seva funcionalització per proporcionar-li selectivitat al pH del ambient tumoral.

 

Director/a

Oller Salvia, Benjamí 
Borrós i Gómez, Salvador

Estudis

IQS SM - Màster en Química Farmacèutica

Data

2020-06-23