Use of the 3D-printer SINTERIT, LISA (Thermoplastic SLS process)

Autor/a

Romero Blasi, Santiago

Abstract

L'objectiu d'aquest projecte final de carrera ha estat aprendre a fer servir la impressora 3D SINTERIT, LISA. Una impressora que imprimeix termoplàstics mitjançant el procés de SLS, sinterització selectiva per làser.
El projecte s'ha centrat finalment a fer una caracterització del material PA-12 comparant-lo amb les dades proporcionades pel fabricant. També heu creat una guia per a qualsevol futur usuari de la impressora.
L'objectiu segúent d'aquest projecte ha estat estudiar les estructures reticulars i veure com es comporten amb dos tipus de cèl·lules diferents.
Per dur a terme aquesta tesi hem imprès diverses provetes i estructures reticulars amb la impressora 3D. Un cop teníem les nostres peces impreses, podíem procedir a la caracterització del material realitzant assaigs de tracció, rugositat i posterior anàlisi de trencament. Mentrestant, vam anar creant una guia d'ús i estudiant la gelosia.

 

Director/a

Guy, Philippe

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Data

2021-06-22