Uso de la impresión 3D en aplicaciones médicas: aplicación en una fijación ósea

Autor/a

Abellà Coret, Frank  

Abstract

Aquest treball conté dues parts. La primera part consisteix en fer una review sobre regeneració òssia on s’explica en detall l’os i la seva fisiologia, les propietats mecàniques d’aquest, la dinàmica i les tècniques de regeneració més usades. Per aplicar aquests coneixements es vol realitzar una bastida porosa de policaprolactona, a través d’una impressora 3D per SLS, que permeti una proliferació cel·lular òptima, amb l’objectiu d’aplicar-lo in vivo en algun futur. La segona part d’aquest treball consisteix en la part experimental, on es pretén optimitzar la impressió de la bastida, caracteritzant el material. D’altra banda, es pretén verificar la biocompatibilitat i la toxicitat de la bastida porosa.
 

 

Director/a

Borrós i Gómez, Salvador 
García Granada, Andrés Amador  

Estudis

IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data

2020-09-08