"UTour"

Autor/a

Juliá Boquer, Paula
Mencos Borrás, Carla  

Abstract

"UTour" és una empresa que ofereix visites personalitzades a la ciutat de Barcelona a tots aquells turistes que vulguin conèixer la ciutat de manera local i real, que anomenarem "True tour". Com qualsevol ciutat del món, hi ha empreses que ofereixen recorreguts per la ciutat en qüestió. "UTour" ofereix un servei 100% personalitzat, on els clients poden triar el tipus de ruta, la ruta o simplement deixar que el guia local els mostri els racons més especials de la ciutat. Es diferencia de la competència, ja que es tracta principalment d’un recorregut, on els futurs clients poden triar segons les seves necessitats i gustos. Un dels factors més importants a destacar és el fet que el guia és una persona local de la ciutat, de manera que, a partir de la seva experiència, mostrarà als turistes els llocs més desconeguts de Barcelona. A més, les persones que realitzaran el servei seran autònoms, de manera que no formen part del personal de l’empresa.
La font d'ingressos de "UTour" serà la publicitat que invertim durant els primers cinc mesos abans de marxar al món laboral. També invertirem molt en el lloc web i també apostarem per la innovació i el màrqueting tecnològic a les xarxes socials. Una font indirecta per atreure clients que augmentin els ingressos seran les empreses dedicades a allotjar turistes com; Airbnb, My Space Barcelona, ​​Booking i hotels, que acordarem per endavant, perquè ens proporcionin clients i, alhora, satisfacin els nostres clients per poder oferir la millor manera de conèixer la ciutat. Per entrar al mercat, els dos socis majoritaris de l’empresa aportaran 47.500 euros cadascun al començament del projecte, ja que es necessitaran 95.000 euros per dur a terme “UTour”. El primer any sol·licitarem al banc un préstec de 10.000 euros, ja que els costos inicials d’inversió que haurà de suportar l’empresa seran superiors als ingressos. Després de realitzar l'anàlisi financera durant els primers tres anys, la companyia començarà amb pèrdues dels primers dos anys de 17.739,04 euros i 14.261,62 euros, respectivament. Finalment, la companyia acabarà el tercer any amb beneficis de 2.892,38 euros.

 

Director/a

Cella Moragón, Albert
 

Estudis

IQS SM - Grau en Administració i Direcció d’Empreses (ADE)

Data

2020-05-27