Viabilidad Económica de las diferentes Fuentes de Generación Eléctrica a fecha de 2020

Autor/a

Loscos Martin, Carlos

Abstract

Avui dia, i des de fa uns anys, hi ha una gran preocupació mediambiental. Països arreu del món estan establint mesures per reduir les emissions contaminants. Una de les grans causes del canvi climàtic en els darrers anys, han estat les fonts de generació elèctrica, atès que històricament s'han emprat mètodes amb una petjada de carboni associada molt alta, o d'altres que encara que no afectin directament el canvi climàtic, generen residus potencialment perillosos per a la vida a la Terra.
D'aquesta manera, la generació elèctrica per fonts renovables ha guanyat molt de pes, i la majoria de països han invertit grans quantitats de diners per a l'evolució i el desenvolupament d'aquestes tecnologies, a fi d'assolir un futur sustentat per fonts renovables i amb zero emissions. .
Aquest projecte pretén analitzar la viabilitat econòmica d'aquestes fonts renovables, comprovant així si és rendible la generació elèctrica a través d'aquestes, i comparant-les amb les fonts que al llarg dels darrers anys han estat més convencionals.
L'objectiu final d'aquest projecte és, doncs, comprovar si les fonts renovables poden competir quant a beneficis econòmics i costos, amb les fonts no renovables.

 

Director/a

Gallemí i Rovira, Oriol

Estudios

IQS SE - Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Data

2021-02-15