In Vitro setup to test the Ascending Aorta wall shear Stress Profiles

Autor/a

Molins Colomer, Maite  

Abstract

El principal objectiu d’aquest projecte és redissenyar un dispositiu in vitro per estudiar els perfils de tensió tallant a l’aorta toràcica. Prèviament a aquest treball, s’havia dissenyat un dispositiu consistent en una bomba, un tub recte i una hèlix estàtica, el qual presentava limitacions importants. Entre elles, destacava el fet de que les tensions tallants desitjades només s’aconseguien al llarg d’una petita part del tub i que aquestes no eren uniformes en tota la paret. Mitjançant l’ajust dels cabals d’entrada i l’estudi de la geometria i la velocitat de rotació de l’hèlix, s’ha millorat el disseny augmentant l’àrea en que s’aconsegueixen els valors de tensió tallant desitjats. S’ha arribat a proposar tres hèlix que pretenen representar les condicions de tensió tallant de persones sanes i pacients amb aneurismes estables i aneurismes dilatants. També s’ha adaptat el dispositiu perquè pugui incloure l’hèlix girant al seu interior i continuar essent un entorn estanc i adequat pel cultiu cel∙lular. Aquest nou disseny permetrà realitzar estudis in vitro de l’efecte de la tensió tallant sobre la paret dels vasos sanguinis sans i amb aneurismes, per així conèixer millor l’etiologia dels aneurismes de l’aorta toràcica.

 

Director/a

Martorell López, Jordi

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria Química

Data

2020-06-02