Adhesives in automotive industry: development and characterization of a multifunctional product with sound damping and stone protection characteristics.

Autor/a

Esteban Paricio, Alejandro 

Abstract

Aquesta tesi es basa en l’estudi, validació i desenvolupament d’un conjunt d’adhesius per a la indústria de l’automoció, aplicats en diferents etapes del procés productiu d’automòbils així com en diferents parts del mateix com la cabina interior, voltants del motor o baixos del vehicle. Aquest projecte s’ha centrat en la millora de l’adhesió, duresa, elasticitat o estabilitat tèrmica, entre d’altres, ja que són propietats claus per aconseguir millors prestacions. A més, s’ha estudiat el factor de reducció de cost d’una formulació en comparació amb el producte actualment subministrat per Henkel.
Els principals problemes que es troba un fabricant d’adhesius per a la industria de l’automòbil són dos: prestacions i preu. Tots dos són mútuament exclusius i necessaris per a negociar amb client, qui exigeix condicions cada vegada més restrictives. Durant aquest projecte, s’ha estudiat, per una banda, la validació d’una nova matèria primera com a font principal de reducció de preu per a un producte i per l’altra el desenvolupament d’una nova formulació química que tracta d’unificar dos productes amb aplicacions diferents en un únic producte el que suposa un avantatge competitiu per a la empresa. Finalment s’han estudiat i optimitzat certs paràmetres que repercuteixen directament en l’estabilitat tèrmica i aïllament de vibracions en el vehicle.
Amb aquest propòsit s’han utilitzat tant mètodes estandarditzats en la industria de l’automòbil com altres mètodes i tècniques per a caracteritzar els resultats obtinguts: reometria, anàlisis dinàmic-mecànic (DMA), calorimetria diferencial d’escombratge (DSC) i termogravimetria (TGA), entre d’altres. Finalment, es proposa la realització de millorar no només en el desenvolupament d’algunes formulacions sinó també en l’optimització de les propietats de producte final.

 

Director/a

Colominas Guàrdia, Carles
Vidal Codina, Humbert  

Estudis

IQS SE - Màster en Ciència i Enginyeria de Materials

Data

2020-07-24