Análisis de experiencias de evaluación en la didáctica de la química en IQS

Autor/a

Monclús Ibernón, Maria  

Abstract

En el context d'un món globalitzat, amb constants canvis tecnològics i socials, les institucions d'ensenyament superior es veuen en la necessitat de modificar els models pedagògics actuals per tal d'adaptar el sistema a les noves generacions d'estudiants, oferint les millors oportunitats per desenvolupar les seves habilitats i competències, tant personals com professionals. Una de les estratègies a l'educació des de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) és l'Avaluació Orientada a l'Estudiant (EOA). El EOA té per objectiu superar alguns dels problemes inherents a les formes més tradicionals d'educació centrant-se en l'alumne i les seves necessitats, en lloc de centrar-se en l'aportació de professor. S'espera cada vegada més que els estudiants siguin alumnes autònoms i que els professors utilitzin metodologies d'ensenyament innovadores i desenvolupin mètodes d'avaluació en què els estudiants han de participar plenament. L'autoavaluació i l'avaluació entre iguals tenen el potencial de promoure el pensament crític, augmentar el compromís dels estudiants amb el curs i ajudar els alumnes a desenvolupar les seves pròpies aptituds d'autoavaluació. A més, poden augmentar la confiança en si mateixos, la responsabilitat i la consciència de la dinàmica de grup. Quan els estudiants participen en l'avaluació, aquesta es converteix en un procés d'aprenentatge optimitzat, un procés reflexiu en el qual els alumnes prenen consciència dels seus propis coneixements i metes. Mentrestant, el professor, actua com a facilitador, guiant als estudiants cap als seus objectius culturals i formatius. Recentment, a IQS School of Engineering s'han desenvolupat diferents propostes d'avaluació per parells relacionades amb l'ensenyament de la química. La metodologia dissenyada s'ha centrat en l'avaluació de presentacions orals realitzades per estudiants, com a element d'avaluació d'assignatures de grau i de màster. En aquest treball, s'analitzen els resultats d'aquestes experiències per tal de sistematitzar els procediments d'avaluació entre iguals per millorar la qualitat de l'educació superior.

 

Director/a

Báguena Polo, Judith
Codera Pastor, Mª Victoria  

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria Química

Data

2020-09-08