Caso práctico de planificación financiera. Familia colombiana que se radica en España

Autor/a

Mendoza Franco, María Fernanda
Morales Bobadilla, Omar Enrique ; Tula Guevara, Nohora M.

Abstract

Per mitjà de present treball es busca realitzar la planificació financera d'una família colombiana que es radicarà a Barcelona, ​​Espanya des de l'any 2020 fins al cap de 3 anys de la seva jubilació el 2049, complint amb els objectius financers que s'han proposat.
Per a la projecció financera d'aquesta família es plantejaran 3 opcions, les quals estan emmarcades en una primera opció on els excedents de capital que es generin s'invertiran en fons d'inversió considerant un perfil moderat i es valorarà el risc a assumir; una segona opció en on els excedents de capital que es generin s'invertiran en fons d'inversió considerant un perfil agressiu i es valorarà el risc a assumir i finalment una tercera opció que considera la compra d'un segon habitatge, finançada a el 80% de la qual s'espera obtenir rendes per mitjà del seu lloguer i en on els excedents de capital d'aquesta família s'invertiran en fons d'inversió i es valorarà el risc a assumir.
Així, un cop plantejats els diferents escenaris es realitza el comparatiu de les diferents opcions i s'arriba a la recomanació més adequada per a aquesta família colombiana resident a Barcelona, ​​Espanya.

 

Director/a

Rodríguez Pérez, Enrique  

Estudios

IQS SM - Màster en Gestió Patrimonial i Financera

Data

2020-05-21