Caso práctico de planificación financiera. Familia Fernández Torres

Autor/a

Di Zio, Johnny
Mirabete Lara, Josep

Abstract

Amb aquest Treball de Fi de Màster es pretén assolir diversos objectius plantejats per a la planificació financera d'una família resident a Barcelona, ​​amb un matrimoni en règim de separació de béns. Aquesta planificació pretén assolir diversos objectius com ara renovar els seus automòbils, planificar i assegurar els estudis dels fills, assegurar la pensió al moment de la jubilació i alliberar-se de deutes al moment de la seva jubilació. Per assolir tots els objectius establerts, es plantejaran dues alternatives per valorar quina seria la més convenient en termes d'inversió per a la família, per una banda, seria la inversió al mercat immobiliari a Barcelona amb l'obtenció de rendes i la segona alternativa realitzant la inversió en fons, considerant un perfil de risc moderat/arriscat. Finalment s'analitzaran i compararan les dues alternatives, per valorar quina és la millor opció avaluant-ne els avantatges i els inconvenients per assolir els objectius d'inversió de la nostra família.

 

Director/a

Larraga López, Pablo

Estudis

IQS SM - Màster en Gestió Patrimonial i Financera

Data

2021-07-20