CAZAM Studycoffee

Autor/a

Zambrana Iborra, Elena 
Carbó Valle, Ignacio

Abstract

L'objectiu principal d'aquest projecte és aconseguir plasmar una idea de negoci que sigui innovadora i social i que inclogui tot el necessari per posar-la en pràctica.
Com bé expressa el títol de la feina: CAZAM STUDYCOFFEE, hem realitzat un treball d'investigació sobre un nou model de negoci de coworking sense personal. Et donem la benvinguda a la primera cafeteria Self-service de Barcelona, ​​oberta 24h al públic, tots els dies de la setmana. L'atracció es basarà en l'ús d'un lloc silenciós, agradable per la seva concentració laboral o estudiantil, uns costos reduïts, al centre de la ciutat, obert 24 hores i set dies a la setmana. Transformant-nos en una incubadora de bon ambient, emprenedoria, concentració, creativitat i inspiració per nodrir l'esperit més treballador, per tal de deixar d'utilitzar els mètodes més tradicionals de biblioteques caòtiques i sorolloses.
Per poder dur a terme la nostra idea de negoci, ens hem guiat per infinitat de pautes, des de factors externs fins interns. Al llarg dels mesos l'estudi ha estat cada vegada més detallat i precís. Tenint en compte que el nostre projecte havia de ser sostenible econòmicament, des de l'apartat financer, el marc teòric ha estat analitzat i explicat des de la viabilitat i la sostenibilitat.
Al llarg de la investigació, ens hem focalitzat en la nostra idea de negoci i en com ens agradaria que funcionés en el moment en què vam llançar la nostra idea així també amb una visió de cara al futur. Hem pogut analitzar les diferents àrees de negoci, màrqueting i vendes, RRHH, estratègies, operacions, marc legal i pla econòmic financer, fins a arribar a tenir un model de negoci que es pugui implementar en el món real.
La mida del mercat va creixent de manera ràpida, està en el seu ple auge i més a Barcelona, ​​ja que és una de les ciutats amb més concentració de startups d'Europa. Per aquesta raó creiem que és molt important les campanyes de màrqueting i publicitat que puguem fer per donar-nos a conèixer i poder augmentar al màxim les nostres vendes. Estimem unes vendes inicials del primer any de 44.800,00 €. Tot i així, els beneficis seran negatius durant el primer període. Per començar amb Cazam no requerim d'una gran inversió inicial, volem començar amb 10.000 € cada un per poder assumir les despeses principals.
Volem remarcar la delicadesa i coherència que hem volgut transmetre en tots els apartats, és a dir hem volgut contagiar la nostra missió, visió i valors en cadascuna de les paraules del nostre estudi.

 

Director/a

Fazio Bieto, José
 

Estudis

IQS SM - Grau en Administració i Direcció d’Empreses (ADE)

Data

2020-05-11