Cooking King – Dark Kitchen

Autor/a

Albarrán Díaz, Guillermo
Vilá Bel, Ramón

 

Abstract

Cooking King és una empresa que neix a la ciutat de Barcelona donat el creixent consum de menjar a domicili, seguint la tendència de creació de cuines fantasmes.
Els establiments existents que imparteixen aquest tipus de negoci es focalitzen a oferir una àmplia varietat de tipus de menjar i centren els seus recursos a produir grans quantitats. Prioritzant el volum de comandes i deixant enrere una qualitat excel·lent en els productes i l'elaboració dels plats.
La nostra Dark Kitchen es crea amb la finalitat de satisfer un mercat en auge influenciat per la pandèmia de la Covid19 centrant-se, principalment, en oferir un producte i servei de qualitat, diferenciant-nos així de la gran majoria de la nostra competència.
Es necessiten 215.000€ per a la creació de la societat i la seva posada en funcionament, així com tenir a la nostra disposició suficient líquid per poder fer front a possibles pèrdues. El capital és aportat íntegrament pels seus fundadors a parts iguals, 107.500 euros cadascun.
Pel que fa als nostres guanys, l'empresa preveu passar el llindar de rendibilitat el mes de maig del tercer any, és a dir el 2024. Creiem en una previsió d'exponencial, passant d'una facturació el primer any de 208.897€ a unes vendes totals de 299.533 € al segon any i finalment, un total de 408.080€ al tercer any, és a dir, un increment del 48,8% des del primer any fins al tercer. Les previsions de vendes són positives atès l'impacte a curt termini que es preveu tenir amb l'empresa. En termes de beneficis nets, esperem tenir un resultat positiu a partir del tercer any amb uns guanys totals de 24.791,2€ previsio- nat a la feina.
Els socis fundadors del projecte són; Ramón Vilá Bel i Guillermo Albarrán Díaz, tots dos estudiants d'Administració d'Empreses (ADE) a l'Institut Químic de Sarria de la Universitat Ramon Llull. Tots dos, com a directors, formaran part del Consell d'Administració de l'empresa i seran els encarregats de prendre decisions respecte a l'activitat empresarial.
Estem convençuts que aquest projecte és rendible, atesa la tendència creixent d'aquest tipus de cuines i la gran demanda existent de menjar a domicili, sumant-li la manca de producte de qualitat en l'elaboració dels plats per gran part de la competència.

 

Director/a

Fazio Bieto, José

Estudis

IQS SM - Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE)

Data

2021-06-02