Development and characterization of a new concept of soundproofing coating for increase acoustic comfort in automotive industry

Autor/a

Vives Pérez, Alicia

Abstract

L’objectiu principal d’aquesta tesi és el desenvolupament d’una nova fórmula adhesiva per al sector de l’automoció. El projecte s’ha centrat en el desenvolupament i la caracterització d’una fórmula millorada per assolir els requisits dels clients: optimització de l’amortiment dels panells de la carrosseria sense afectar altres propietats clau com l’adhesió i l’elasticitat.
Es desenvolupa un conjunt de formulacions a partir d’una fórmula inicial coneguda. Algunes formulacions es realitzen per estudiar la influència de la variació de matèria primera en les característiques del producte, mentre que altres millores s'aconsegueixen amb la introducció de noves matèries primeres. Tots els requisits s’investiguen mitjançant diferents tècniques disponibles al laboratori.
La fórmula final evidencia una millora de les propietats. El factor de pèrdua augmenta un 59% a 20ᵒC respecte a la fórmula original a causa del canvi de temperatura de la transició vítria. A més, el cost és inferior al màxim exigit. Tot i això, cal millorar el material perquè es pugui vendre de forma competitiva. Al final d’aquesta tesi, es proposen diversos suggeriments per a futurs estudis per tal d’assolir una relació de cost-rendiment optimitzada.

 

Director/a

Puigoriol Forcada, Josep Maria

Estudis

IQS SE - Màster en Ciència i Enginyeria de Materials

Data

2021-07-21