Diseño de actividades didácticas de análisis de datos en el ámbito de la Biología

Autor/a

Marsal Pi, Marta  

Abstract

En aquest treball, s'han dissenyat tres activitats didàctiques amb enunciats semioberts i contextualitzats en l'àmbit de la Biologia, per tal d'ajudar als alumnes en el procés d'aprenentatge de l'estadística. Aquestes activitats abarquen el temari d'una primera assignatura d'estadística per a no estadístics a nivell universitari, i estan dissenyades per a sospesar diferents opcions de resolució mitjançant l'ús de R Commander. El disseny d'avaluació d'aquestes activitats es basa en un sistema que, gràcies a una versió modificada de R Commander i a una aplicació Shiny, ambdues creades pel grup de recerca ASISTEMBE1, permet al professorat obtenir traces de les accions dels alumnes i visualitzar-les per poder fer una comparació amb unes fites establertes a priori pel professor. Aquestes activitats estan totalment documentades per facilitar el seu ús a l'aula en un futur.

 

Director/a

Serrano Molinero, Vanessa 
Montañola Sales, Cristina  

Estudis

IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data

2020-02-16