Disseny d’hidrogels zwitteriònics per reduir la colonització bacteriana en dispositius mèdics

Autor/a

Fernández Batlle, Ares  

Abstract

Les infeccions nosocomials, infeccions bacterianes que s'adquireixen als centres sanitaris, afecten un 5% dels pacients i són una de les 10 causes més freqüents de mort als Estats Units. La teràpia antimicrobiana més comú que es coneix són els antibiòtics, però, aquests semblen ser els menys adequats per al tractament d'infeccions a causa de la resistència als antibiòtics que els bacteris són capaços de desenvolupar. S'estima que hi ha al voltant de 2,8 milions d'infeccions per part de bacteris resistents a antibiòtics i 35.000 persones moren a causa cada any. Per tant, hi ha una prioritat important per part dels sistemes sanitaris en trobar estratègies alternatives i efectives per crear noves teràpies que evitin la colonització bacteriana.
Les superfícies bacteriofòbiques han demostrat tenir un gran potencial antimicrobià, com és el cas de les superfícies zwitteriòniques. Aquestes es basen en superfícies que contenen una càrrega positiva i negativa, capaces d'atreure una gran quantitat d'aigua a la seva estructura i limitar l'adhesió proteica i la immobilització bacteriana gràcies a la seva propietat hidrofílica.
En aquest treball s'han sintetitzat diferents hidrogels zwitteriònics combinant dos monòmers zwitteriònics CBMA i SBMA, tres crosslinkers EGDMA, EGDA i MBAA i un iniciador V-501. S'ha estudiat l'adhesió proteica de la BSA gràcies a l'assaig de la BCA, on s'ha pogut demostrar que els hidrogels zwitteriònics tenen més capacitat d'antifouling de proteïnes. D'altra banda, s'ha estudiat l'efecte antibacterià dels hidrogels zwitteriònics amb dos bacteris diferents: un de grampositiu (S. aureus) i un altre de gramnegatiu (E. coli DH5α). S'ha comprovat que els hidrogels zwitteriònics també redueixen la immobilització bacteriana. Aquests resultats fan que aquests biomaterials siguin una teràpia amb un futur prometedor que poden ajudar a alentir el problema de les resistències antimicrobianes i evitar posteriors infeccions nosocomials que afecten tant l'economia global i la sanitat pública com la salut de les persones.

 

Director/a

Teixidó Bartés, Robert

Estudis

IQS SE - Grau en Biotecnologia

Data

2021-09-07