Disseny i instal·lació d'un controlador de nivell d'un dipòsit mitjançant un PLC

Autor/a

Sansalvadó Carbonés, Oriol 

Abstract

El projecte planteja la substitució d'un controlador descatalogat d'una maqueta didàctica, que està situada al laboratori de la planta pilot d'IQS School of Engineering. Per substituir-lo s'ha proposat la implementació d'un PLC i una pantalla tàctil HMI.
Per poder dur a terme aquesta actualització es requereix estudiar el comportament dinàmic de la maqueta didàctica mitjançant la seva modelatge, per a posteriorment dissenyar un controlador PID. Aquest analitza mitjançant simulacions utilitzant les aplicacions de Matlab i Simulink.
Finalment, també es realitzen els plànols elèctrics de detall i una proposta de codi font per al PLC i HMI, necessaris per a fer operativa la maqueta didàctica.

 

Director/a

Molins Vara, José Javier
Yagüe Yagüe, Sauro José

Estudis

IQS SE - Grau en Enginyeria Química

Data

2020-06-02