Disseny i síntesi de derivats pirazolo[3,4-b]piridínics com a inhibidors de MNK pel tractament del càncer de mama

Autor/a

Fité i Martí, Lídia

Abstract

El càncer és una de les principals causes de mortalitat a tot el món. Particularment, el càncer de mama és el més freqüent entre les dones, afectant 2,1 milions de dones cada any. El factor d'inici de la traducció eucariota 4E (eIF4E) juga un paper important en la traducció de l’ARNm. Mitjançant el seu paper en l'estimulació de la síntesi de proteïnes, l'eIF4E s'ha vist relacionat amb en la tumorigènesi i s'ha demostrat que la fosforilació en la Ser209 és necessària per al potencial oncogènic d'EIF4E. Aquesta fosforilació  només és catalitzada per les proteïnes cinases MNK1/2 (MAP kinase interacting kinases 1 i 2).
Els grans nivells d’expressió d’eIF4E-fosforilat poden alterar el control del creixement cel·lular i estan associats amb càncers humans. La fosforilació d’eIF4E és necessària per a la transformació tumoral però prescindible per al desenvolupament normal i, per tant la inhibició farmacològica de MNKs pot proporcionar una via per actuar sobre les cèl·lules tumorals sense afectar els teixits normals.
Veient els resultats prometedors d’EB1 com a inhibidor de les MNKs, en aquest projecte, es proposa la síntesi de nous sistemes pirazolo[3,4-b]piridínics derivats de EB1 com a possibles candidats a inhibidors de MNK amb l’objectiu de millorar-ne l’activitat.
S’ha estudiat la interacció entre lligand i receptor i s’han proposat diferents lligands. S’han considerat les diferents zones del pocket per estudiar posicions on es podrien formar ponts d’hidrogen entre el lligand i els residus del receptor, tot tenint en compte els valors d’afinitat. A partir d’aquí, s’han seleccionat els candidats a sintetitzar.
S’han optimitzat metodologies necessàries per les rutes sintètiques explorades i s’han aconseguit introduir nous grups funcionals en aquest tipus d’estructures.
S’han sintetitzat 4 molècules, que s’han enviat a testar front a les cinases MNK1 i MNK2.

 

Director/a

Borrell Bilbao, José Ignacio
Bou-Petit, Elisabeth  

Estudis

IQS SM - Màster en Química Farmacèutica

Data

2020-07-14