HANDYFUEL – Sistema de pago automático en gasolineras

Autor/a

Palet Polo, Bruno
González-Adrio Cardoner, Nicolau

 

Abstract

En una societat en constant evolució, i amb la tecnologia i innovació en un primer pla, cal actualitzar certs aspectes dels mètodes de pagament a estacions de servei.
El nostre producte és una forma de pagament automàtic innovadora: el pagament automàtic de la gasolina mitjançant el reconeixement de matrícula del vehicle. Aquest pagament permet a l'usuari que reposa gasolina no haver de perdre temps adreçant-se al caixer (una o fins i tot dues vegades) i per tant que aquesta activitat gairebé diària sigui més còmoda per a aquest i estigui més satisfet amb el servei ofert.
Concretament, quan el vehicle s'acosta al sortidor, una càmera reconeix la matrícula d'aquest i el vincula directament a un compte bancari amb què pagarà la benzina. Tot això a través d'una aplicació mòbil pròpia, que a més ofereix una sèrie de característiques avantatjoses per a l'usuari final, com ara: introduir un codi personal (SMS) per garantir un pagament segur o l'opció multivehicle (més d'un vehicle en una mateix compte bancari).
Pel que fa al model d'ingressos, rebem diners mitjançant la venda i instal·lació del producte (ingrés clarament majoritari), una quota de manteniment i finalment una subscripció mensual que pagaran aquests clients que vulguin que els portem la gestió de la base de dades i el programari.
A més, el nostre sistema de pagament farà que la facturació de les benzineres incrementi significativament. Molta gent, per no dirigir-se més d'una vegada al caixer, diu que vol reposar una certa quantitat d'euros per no dir ple i haver de tornar a la botiga a pagar el import respectiu. Aquest sistema farà que els usuaris algunes vegades posin el dipòsit ple i per tant les benzineres guanyin més diners.
Pel que fa al segment de mercat, de les més de 11,6 mil estacions de servei que es troben a Espanya, esperem cobrir gairebé un 5% del nombre total de benzineres en els tres primers anys, aproximadament unes 500, i seguir amb una tendència positiva els propers anys. El client al qual ens focalitzarem són les benzineres de mida mitjana. És important esmentar que a Espanya, pràcticament la meitat del nombre total de benzineres pertanyen a les tres grans companyies petrolíferes: Repsol, Cepsa i BP. Per tant, ens focalitzarem sobretot en negociar amb empreses de mida mitjana amb menys poder de negociació, Esergui (AVIA), Petrocat, Saras o Meroil, tal com s'ha analitzat més detalladament al punt 3.3.2. Segment de mercat, mida i client potencial.
Després d'un estudi de mercat llarg i intens i una anàlisi financera el més realista possible, podem mantenir-nos positius amb els resultats obtinguts. El primer any esperem unes pèrdues d'aproximadament 22 mil €, atesa la gran inversió inicial i la cerca de nous clients. El segon any hem previst una facturació de 150 mil € i uns beneficis nets de 37 mil €, de manera que ja cobrim les pèrdues de l'Any 1. El tercer any ja comptem amb una facturació de més de 240 mil € i uns beneficis nets de 123 mil € aproximadament, cosa que fa que aquest negoci sigui molt atractiu. A més, cal destacar que la tresoreria prevista dels tres anys és positiva i mantindrà l'activitat principal de l'empresa i les compres. Quant al finançament de la inversió, com a socis desemborsarem una quantitat que creiem necessària de 70 mil €. Estem oberts i encantats amb qualsevol proposta de finançament de qualsevol inversor/a que estigui interessat/da en el projecte. No demanarem cap préstec ja que no volem tenir cap tipus d'interès o pressió bancària als inicis.Finalment, seria interessant esmentar dues ràtios essencials per mesurar el rendiment de l'empresa i la rendibilitat generada. Es tracta del ROE i ROA. Excepte el primer any que l'empresa obté un resultat de l'exercici negatiu, els altres 2 anys previstos tenen grans resultats. Tant el ROE com la ROA se situen al voltant de 30-50%, això vol dir que l'empresa està generant amb els seus actius i el capital aportat una rendibilitat excel·lent. Són xifres extremadament positives des del punt de vista inversor.
Per totes aquestes raons creiem que el nostre projecte és molt atractiu i us convidem a vosaltres els/les inversors/es a invertir en el negoci i formar una família amb un clar i únic objectiu: fer gran HandyFuel!

 

Director/a

Banqué, Francesc

Estudis

IQS SM - Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE)

Data

2021-05-17